Silafoon

Silafoon is het informatieblad voor oud-leerlingen van de Vrije Sint-Lambertusscholen van Westerlo, Herselt, Oosterwijk en Veerle. Dit blad verschijnt twee keer per jaar digitaal. Klik hieronder op de laatste nummers van Silafoon die beschikbaar zijn:

SILAFOON november 2017

Nieuw...