Leven

Activiteiten

Een school is meer dan leren alleen. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat onze school leeft!

 
Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben inspraak in de werking van onze school. Dit doen ze via de leerlingenraad. 

 

Nieuw...