CLB

NIEUWE WERKING

 

Vanaf 1 september 2018 werken we met een gereorganiseerd CLB.

Binnen CLB-Kempen vinden we een onthaalteam, een trajectteam, een medisch team en een informatieteam.

 

Een onthaalteam heeft de volgende opdrachten:

1. Onthalen, de vraag verhelderen en toeleiden

2. Handelingsgericht adviseren

3. Signaleren en/of inhoudelijke expertise inbrengen in de school

 

Elke school krijgt contactpersonen toegewezen die als eerste aanspreekpunt fungeren.

Het onthaalteam voor SILA:

* Luc Vandenbosch

* Luk Bartholomeus

* Wendy Janssens

Zij doen geen begeleidingen maar geven vragen, noden … door aan het trajectteam.

 

Een trajectteam heeft de volgende opdrachten:

1. Analyseren: handelingsgericht diagnostisch traject t.e.m. het verstrekken van adviezen na een HGD traject.

2. Begeleiden: kortdurend begeleiden, binnen alle domeinen.

3. Coördineren: coördineren van het zorgtraject (tussen de schoolse context en de externe partners), ook de re-integratie.

 

Bij verontrusting staat alles in het teken van het verkleinen van de risicofactoren en het verhogen van de veiligheid, om zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

 

Het trajectteam voor SILA:

* Leen De Meulenaere (arts)

* An Gielis (verpleegkundige)

* Annick Hooyberghs, Elke Beerinckx, Goedele Beddegenoots (psychologen)

Het hoofdaccent ligt hier op begeleidingen.

 

Een informatieteam heeft de volgende opdrachten:

* Leerlingen ondersteunen bij de studiekeuze, door infomomenten en klassikale sessies te verzorgen over het onderwijsaanbod, het studiekeuzeproces, de aansluiting op de arbeidsmarkt en de werking van onderwijskiezer.

* Ze focussen op de volgende scharniermomenten: overgang LO – SO, overgang eerste graad SO – tweede graad SO, overgang SO – HO/arbeidsmarkt.

 

Medisch team:

Nieuwe leeftijden medisch onderzoek: overgangsjaar 2018/2019

* 1ste SO: op vraag van ouders beperkt onderzoek op school

* 3de SO: uitgebreid medisch onderzoek

 

Nieuwe leeftijden medisch onderzoek: vanaf 2019/2020

* 3de SO: uitgebreid medisch onderzoek

 

Vaccinaties blijven op dezelfde leeftijden doorgaan:

* 1ste SO: HPV voor meisjes

* 3de SO: tetanus/difterie/kinkhoest

Nieuw...