Het studieaanbod

De middenschool heeft een A- en een B-stroom. Dus voor ieder wat wils. Bekijk de lessentabellen.

Activiteiten

Een school is meer dan leren alleen. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat onze school leeft!


De Openschool

Op zondag 18 mei 2014 zetten wij onze deuren weer wagenwijd open! Breng ons een bezoekje.


Het Malle Bertje

Het Malle Bertje is het informatieblad voor leerlingen, ouders en leerkrachten van de Vrije Sint-Lambertusscholen.

Het CLB

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben inspraak in de werking van onze school. Dit doen ze via de leerlingenraad.

 

 

Nieuw...

 

   

Uitslag tombola

Hier kan je de uitslag van de tombola bekijken.


   

HBO5 - elektromechanica


Volg Hoger Beroepsonderwijs elektromechanica in onze school...

   

Open School

Zaterdag 17 mei:
- in middenschool Oosterwijk

Zondag 18 mei:

- in middenschool Centrum
- in bovenschool Centrum

   

Infoavond ouders

Op 13 mei is er een infoavond in de bovenschool voor ouders van leerlingen van het tweede jaar.