Leerlingenraad

 

In Middenschool-Oosterwijk is er een leerlingenraad actief.
Elke klas stuurt een vertegenwoordiger naar de maandelijkse bijeenkomsten. De besproken punten legt men voor aan de directie. De antwoorden worden aan de leden van de vergadering terugbezorgd en uitgehangen op verschillende plaatsen in de school. Het gaat hier vooral om een leerproces. Er wordt de leerlingen geleidelijk geleerd hoe ze kunnen participeren in het schoolleven, voorstellen kunnen formuleren en deelnemen aan discussies. Zij worden hierbij gesteund door enkele leerkrachten. De leerlingenraad staat ook in voor de organisatie van verschillende activiteiten.

Nieuw...