Milieu Op School

MOS is een acroniem voor Milieu Op School. MOS is een initiatief van het departement leefmilieu, natuur en energie. Zij hebben een team van professionals die scholen ondersteunen in het proces om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken.

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Scholen die hierop inzetten, kunnen zich dan profileren als MOS-school.

Binnen onze school is MOS een werkgroep bestaande uit geëngageerde leerkrachten die zich focussen op het groeien van de school als milieubewuste en duurzame school.

Ons MOS-beleid en visie staat neergeschreven in een milieucharter dat bij de start van elk schooljaar aan onze leerlingen aangeboden wordt. Zo geven we hen de mogelijkheid om bewuster en actief te participeren aan een duurzaam milieubeleid.

Door ondertekening van dit document engageren de leerlingen zich ertoe om minder afval mee te brengen naar school en om hun afval op de speelplaats te sorteren en in de vuilnisbakken te deponeren.

De MOS-werkgroep organiseert jaarlijks in februari de dikketruiendag met daaraan gekoppeld een wisselend project met een educatieve tentoonstelling gerelateerd aan een milieuaspect. Deze kan door de leerkrachten samen met hun klassen vrijblijvend bezocht worden.

 

 

 

 

Elk schooljaar wordt er ook een jaarthema uitgewerkt in de vorm van een wedstrijd. De klassen worden hiermee uitgedaagd om bewust, actief en creatief aan de slag te gaan rond duurzaamheidsthema’s. De winnaar krijgt een gezonde en milieuverantwoorde picknick aangeboden op het einde van het schooljaar.


 

 

De deelnemende projecten aan deze competitie worden getoond aan het publiek op onze open school.

Nieuw...